Missie en Visie

 

 

DSC07614

Missie

It Twaspan is een open drietalige christelijke dorpsschool. Dit betekent dat onze school open staat voor kinderen met verschillende levensbeschouwingen. Wij gaan graag de dialoog aan op basis van gelijkwaardigheid. Onze belangrijkste opdracht is de school tot een omgeving te maken waar alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, zich thuis voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige burgers in de maatschappij, waar men respect heeft voor elkaar en voor alles wat leeft.

Wij willen, geïnspireerd door de verhalen uit de bijbel, op onze school onderwijs geven, vertellen, begeleiden en relaties leggen. Wij proberen dit in het dagelijks leven in de omgang met elkaar te laten zien.

 

Visie

Kinderen ontwikkelen zich zo breed mogelijk in hun eigen tempo. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de ontwikkeling vanzelf verloopt. We helpen kinderen steeds een stapje verder. Daarbij richten wij ons op dingen die het kind nog niet zelfstandig kan.

Vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en het uniek zijn en de visie op ontwikkeling van kinderen willen we ons in ons onderwijs vooral richten op:

 ik leer leren 1

Pedagogisch klimaat: Veilige leer- werkomgeving

Een pedagogisch klimaat als voorwaarde voor succesvol leren. Een omgeving waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen zodat ze met plezier naar school gaan. Een omgeving gekenmerkt door de kernwaarden respect en veiligheid.

 

Verschillen tussen leerlingen – uniciteit

Wij werken in heterogeen samengestelde groepen. Ieder kind moet tot zijn/haar recht komen. Het onderwijs houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen en sluit aan bij het ontwikkelingsproces van het kind.

Uitgaan van verschillen houdt in dat we kunnen leren van en met elkaar. Leren zorgen voor elkaar, leren uitleggen aan elkaar, leren rekening houden met elkaar, elkaar uitdagen i.p.v. competitie en we hoeven niet allemaal hetzelfde niveau te halen.

DSC07265buitenlokaal

Rijke leeromgeving

Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om actief deel te nemen aan het onderwijsproces en biedt mogelijkheden voor levend leren wat aansluit bij ontwikkeling, actualiteit en interesses.

Uniek is ons buitenlokaal waar kinderen leren in en van de natuur.

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hea-fan-18-juny-2015-1820

Zelfstandig leren – verantwoordelijkheid

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen willen leren. Dit doe je altijd en overal. De school moet kinderen begeleiden en coachen in zelfstandig leren: zelf keuzes maken, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor het eigen leerproces, samenwerken, communiceren, relaties opbouwen, elkaar helpen.

‘Hoe kunnen wij ieder kind goed onderwijs bieden op ieders niveau?’

Deze vraag staat voorop bij alles wat we op school organiseren: bij de keuze van methoden, leermaterialen, gebruik van de verschillende ruimten in school, indeling van groepen, maar ook bij de dagelijkse begeleiding van de kinderen.

 

Wij willen ‘3-talig onderwijs op maat’ verder uitwerken!